book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก / แอดัม ฮิบเบิร์ต ; แปล, ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้แต่งฮิบเบิร์ต, แอดัม
ISBN9749804589 139 บาท
 9749804589 / 139.00
 9749804589 (ล. 1)
 9749804589
 9789749804872 / 139.00
 9789749804872
 9789749804865 / 139.00
 9789749804865 (ล. 13)
 9789749804872 (ล. 14)
 9749804600 (ล. 5)
 9749804600 / 139.00
 9749804619
 9749804619 (ล. 4)
 9749804627
 9749804627 (ล. 2)
 9749804716 (ล. 6)
 9749804783 (ล. 10)
 9749804791 (ล. 9)
 9749804791 / 139.00
 9749804865
 9789748266176
 9789748266176 (ล. 18)
 9789748266176 / 139.00
 9789748276908
 9789748276908 (ล. 19)
 9789749804582
 9789749804582 : 139
 9789749804865
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550
ครั้งที่พิมพ์5
 9
 พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 3
 พิมพ์ครั้งที่ 4
 พิมพ์ครั้งที่ 5
 พิมพ์ครั้งที่ 8
 พิมพ์ครั้งที่ 6
รูปเล่ม46 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 หนังสือสำหรับเยาวชน
 การศึกษาทางภูมิศาสตร์ -- วรรณกรรมสำหรับเด็ก []
 นักสำรวจ -- วรรณกรรมสำหรับเด็ก []
 ความรู้ทั่วไป
 ธรณีวิทยา -- วรรณกรรมสำหรับเด็ก []
 นักสำรวจ
 ประวัติศาสตร์โลก
 มหาสมุทร
 แมง
 แมลง
 ร่างกาย
 โลก
 โลก -- วรรณกรรมสำหรับเด็ก []
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 วิทยาศาสตร์อวกาศ
 สภาพอากาศ
 สิ่งมหัศจรรย์
 สิ่งมหัศจรรย์ -- วรรณสำหรับเด็ก []
 อวกาศ
 อังกฤษ -- วรรณกรรมสำหรับเยาวชน []
 อากาศ
 สิ่งมหัศจรรย์ -- วรรณกรรมสำหรับเด็ก []
 Curiosities and wonders

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา