book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน" : รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการ / โดย ศุภศิษฎ์ หล้ากอง ... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
รูปเล่มช, 135 แผ่น : แผนผัง
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน) -- วิจัย []
 องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา