book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การวัดผลและการกำกับการดำเนินงานขององค์การ": การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2547 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2547 ณ โรงแรม Merchant Court กรุงเทพมหานคร / โดย คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แต่งการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี (2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547
รูปเล่ม390 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องประสิทธิผลองค์การ -- วิจัย []
 สถิติศาสตร์ -- การประชุม []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา