book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง1 ล้านคน หนึ่งความวางใจ / นวพร เรืองสกุล
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
ISBN9789746412353
 9789748349282
 9789749897744
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม237 หน้า
หัวเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ -- ไทย -- การจัดการ []
 การควบคุมการบริหารองค์การ -- ไทย []
 การจัดการองค์การ
 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 การกำกับดูแลกิจการ
 การบริหารงานบุคคล
 การบริหารธุรกิจ
 การพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย []
 การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย []
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 ญาณวิทยา
 ประวัติศาสตร์ -- ไทย []
 ปรัชญา
 วัฒนธรรมไทย
 เศรษฐกิจพอเพียง

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา