book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล์กแบบมิโซโทรฟิกเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย = The mixotrophic cultivation of microalgae for algal bio-oil production / ยุวดี พีรพรพิศาล ... [และคนอื่นๆ]
ผู้แต่งยุวดี พีรพรพิศาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
รูปเล่มซ, 68 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องงานวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สาหร่าย -- กรดไขมัน []
 สาหร่ายขนาดเล็ก

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา