book cover
Type Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดยุคใหม่ / พรพรรณ จันทร์แดง
ผู้แต่งพรพรรณ จันทร์แดง
ISBN9786160819898
 9786160819898 170
 9786160819898 170 บาท
 9786160819898 : 170.00
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม156 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
ลิงค์ปกและสารบัญ
หัวเรื่องInformation storage and retrieval systems
 Libraries
 Libraries -- Automation []
 การค้นข้อสนเทศ
 การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
 การจัดการทรัพยากรห้องสมุด
 การจัดหมวดหมู่
 การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด -- การอัตโนมัติ []
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 บริการสารสนเทศ
 ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
 ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล []
 ห้องสมุด -- การศึกษา []
 ห้องสมุดกับการศึกษา
 ห้องสมุดดิจิตัล
 ทรัพยากรสารสนเทศ
 ทรัพยากรห้องสมุด
 บรรณารักษศาสตร์
 ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
 สารสนเทศศาสตร์
 ห้องสมุด
 ห้องสมุด -- การบริหาร []
 ห้องสมุดดิจิทัล
 ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
 ห้องสมุดอัตโนมัติ
 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 ห้องสมุดดิจิตอล
 ห้องสมุดและบริการห้องสมุด

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

22
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

23

Loading items...

24
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

25

Loading items...

26

Loading items...

27
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

28

Loading items...

29
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

30

Loading items...

31

Loading items...

32
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

33
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

34

Loading items...

35
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...

36

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา