book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน" = Walailak University International Conference "Creating ASEAN Identity :Shadow play of ASEAN ; วันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ผู้แต่งเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ "เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน :ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน" (2556 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), 2556
รูปเล่ม164 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการละเล่น -- ไทย (ภาคใต้) []
 การละเล่นพื้นเมือง -- ไทย (ภาคใต้) []
 วัฒนธรรม -- ไทย (ภาคใต้) []
 หนังตะลุง

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา