book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออกในอาเซียน (Self Certification : SC) : ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการนำร่อง SC1 / สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส และสุดารัตน์ เลิศวิทยาพนธ์
ผู้แต่งสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส
ISBNอภินันทนาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร, [2555]
รูปเล่มก-ฏ, 194 แผ่น : แผนภูมิ ; 30 ซม
หัวเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
 กลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้า []
 การควบคุมสินค้าขาออก

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา