book cover
Type Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ในสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ISBN9746506293
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544
รูปเล่ม187 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องการศึกษาขั้นประถม -- วิจัย []
 นักเรียนประถมศึกษา -- วิจัย []
 การสอน -- วิจัย []
 การสอน
 การสอนด้วยสื่อ
 ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) []
 สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา