book cover
Type Book
ชื่อเรื่องก้าวใหม่ของห้องสมุด = Libraries on the move : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และประชุมวิชาการ : วันที่ 28-30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวใหม่ของห้องสมุด: (2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2555
รูปเล่ม141 หน้า
หัวเรื่องก้าวใหม่ของห้องสมุด = -- Libraries on the move : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 และประชุมวิชาการ, วันที่ 28-30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร / []
 ห้องสมุด -- การประชุม []
 เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การประชุม []
 ห้องสมุด -- การประชุม []

1

Loading items...

2

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา