book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ทบทวนความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น-ไทย-แม่โขง" "Rethinking: Japan-Thailand-Mekong relations" สังคมศาสตร์-มนุษยศษสตร์-ภาษาศาสตร์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 4 : (2553 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
รูปเล่ม81 หน้า : ตาราง
หัวเรื่องรวมเรื่อง -- สาระสังเขป []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา