book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศ : เอกสารการสอนชุดวิชา = Information system management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ISBN9749755723 (ล. 1)
 9749758447
 9789749758441 ล.2
 9789749758441
 9789749755723 ล.1
 9786165051873 (ล.2)
 9749758455 (ล. 2)
 9749758447 (ล. 2)
 9749758447 (ล. 1)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
 พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 5
รูปเล่ม2 เล่ม : ภาพประกอบ
หัวเรื่องInformation technology
 การจัดการองค์การ
 ทรัพยากรมนุษย์ -- การจัดการ []
 Information resources management
 การบริหารห้องสมุด
 บริการสารสนเทศ
 ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 สารสนเทศ
 ห้องสมุด -- การบริหาร []
 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
 ทรัพยากรสารสนเทศ
 ห้องสมุด -- การจัดการ []

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา