book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร = A study on state and problems of mathematics instruction in secondary schools under the office of the basic education commission, Bangkok metropolis / เกวลิน ชัยณรงค์
ผู้แต่งเกวลิน ชัยณรงค์
พิมพลักษณ์2554
รูปเล่ม(ฎ), 259 แผ่น : ตาราง ; 29 ซม
หัวเรื่องคณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- วิทยานิพนธ์ []
 คณิตศาสตร์ -- หลักสูตร -- วิทยานพนธ์ []
 ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ -- วิทยานิพนธ์ []
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 -- วิทยานิพนธ์ []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา