book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข, วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ผู้แต่งบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
รูปเล่ม467 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องการท่องเที่ยว -- พิษณุโลก []
 นักท่องเที่ยว -- พิษณุโลก []
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- พิษณุโลก []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา