book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการปฎิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจการจัดการการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ตระกูล มีชัย
ผู้แต่งตระกูล มีชัย
ISBN9789744499127
 9789744499127 : อภินันทนาการ (160 บาท)
 9789744499127 160
 9789744499127 160 บาท
 9789744499127 160 บาท (บริจาค)
 9789744499158
 9789744499158 : ภินันทนาการ
 9789744499158 : อภินันทนาการ (200 บาท)
 9789744499158 200 บาท
 9789744499158 200
 9789744499301
 9789744499301 / 105.00
 9789744499301 (เล่ม 1)
 9789744499318
 9789744499646 ���� 2
 9789744499646 (เล่ม 2)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม284 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่องการกระจายอำนาจปกครอง
 การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย []
 การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย []
 การทุจริต -- ไทย []
 การทุจริตและประพฤติชอบในวงราชการ -- การจัดการ []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- การป้องกันและปราบปราม []
 การปกครองท้องถิ่น -- การทุจริต []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- การจัดการ []
 การปกครองท้องถิ่น
 การปกครองท้องถิ่น|zไทย
 การปกครองท้องถิ่น -- การบริหาร []
 การปกครองท้องถิ่น -- ไทย []
 การปกครองท้องถิ่น--การบริหาร
 การปกครองส่วนท้องถิ่น -- การบริหาร []
 จริยธรรมการเมือง
 ไทย -- การเมืองและการปกครอง []
 นักการเมื่อง -- รวมเรื่อง []
 บริการสาธารณะ -- ไทย []
 บริการสาธารณะท้องถิ่น -- ไทย []
 บริการสารธารณะ
 ผู้นำทางการเมือง -- ไทย []
 วิจัย
 ������ͧ
 การกระจายอำนาจการปกครอง -- ไทย []
 การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย -- วิจัย []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ -- ไทย []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 การปกครองท้องถิ่น -- การบริหาร -- วิจัย []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- ไทย []
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ -- ไทย -- วิจัย []
 การบริการสาธารณะ
 การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การบริหาร []
 การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- วิจัย []
 นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติ []
 บริการสาธารณะ
 บริการสาธารณะ -- ไทย -- วิจัย []
 บริการสาธารณะท้องถิ่น
 นักการเมือง -- ชีวประวัติ []
 นักการเมือง -- ไทย []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

19

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24

Loading items...

25
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

26

Loading items...

27

Loading items...

28
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

29
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

30
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

31
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา