book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ = Information resources development / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN9746452223
 9746452223 (ล.1)
 9746452231 (ล.2)
 9789746452229 (ล.1)
 9789746452229 (ล.1) 495 (ชุด)
 9789746452236 (ล.2)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 6
รูปเล่ม2 เล่ม ; 30 ซม
หัวเรื่องAcquisitions (Libraries)
 การจัดการทรัพยากรห้องสมุด
 การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
 การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
 งานเทคนิค (ห้องสมุด)

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา