book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย : เล่ม 51 ศาล และองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม = Thai Law / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ISBN9789748013800
 9789748013800 ล.51
 9789748013817
 9789748013817 ล.49
 9789748013824
 9789748013824 ล.47
 9789748013831
 9789748013831 : อภินันทนาการ
 9789748013831 ล.48
 9789748013848 ล.50
 9789748013855
 9789748013855 ล.52
 9789748013862
 9789748013862 ล.53
 9789748013879
 9789748013879 ล.54
 9789748013886
 9789748013886 ล.55
 9789748013893
 9789748013893 ล.56
 9789748013909
 9789748013909 ล.57
 9789748013916
 9789748013916 ล.58
 9789748013923
 9789748013923 ล.59
 9789748013930
 9789748013930 ล.60
 9789748013848 เล่ม 50
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2559
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม(ง), 531 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม
หัวเรื่องกฎหมาย - ไทย
 กระบวนการยุติธรรม --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การขนส่งทางอากาศ
 การคุ้มครองผู้บริโภค --กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การพนัน --กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ศาล --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กฎหมายระหว่างประเทศ
 กฏหมาย --ไทย []
 กระบวนการยุติธรรม
 กระบวนการยุติธรรมไทย
 การขนส่งทางน้ำ --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การขนส่งทางบก --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การขนส่งทางอากาศ --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 คนต่างด้าว --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 คมนาคมทางน้ำ --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 คมนาคมทางบก --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 คมนาคมทางอากาศ --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ครอบครัว --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ครอบครัว --กฏหมายและเบียบข้อบังคับ []
 มรดก --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 มรดก --กฏหมายและเบียบข้อบังคับ []
 มูลนิธิ --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ศาล
 ศาล --กฏหมายและเบียบข้อบังคับ []
 สมาคม --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 สัญชาติ --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 อาวุธ
 อาวุธ --กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กฎหมาย --ไทย []
 กฎหมาย --ไทย []

1
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยพายัพ

ตำบล สันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา