book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ หน่วยที่ 4 เรื่องวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน / อภิชาติ แน่นอุดร
ผู้แต่งอภิชาติ แน่นอุดร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
รูปเล่ม[ก]-ช, 135, [1] แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) []
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) []
 วิทยานิพนธ์
 สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) []

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา