book cover
Type Book
ชื่อเรื่องสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน : กรณีศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น / กัญญชลา นิสยันต์
ผู้แต่งกัญญชลา นิสยันต์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
รูปเล่ม[ก]-ซ, 93 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการศึกษาพิเศษ -- ไทย -- ขอนแก่น []
 การศึกษาพิเศษ -- ไทย -- ขอนแก่น []
 ความบกพร่องทางการได้ยิน -- การศึกษาและการสอน -- ไทย -- ขอนแก่น []
 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -- การสอนด้วยสื่อ []
 วิทยานิพนธ์

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา