book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" : การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ผู้แต่งการสัมมนา pulinet วิชาการ เรื่อง “บทบาทของ pulinet ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (ครั้งที่ 3 : 2556 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556
รูปเล่ม487 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องความร่วมมือระหว่างห้องสมุด -- ไทย []
 ห้องสมุด -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี []
 ห้องสมุดและการบริการของห้องสมุด
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การประชุม -- บทคัดย่อ []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา