book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและติดตามผลความปลอดภัยของผลผลิตและสุขภาพเกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก ในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยบ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา / ภัทราวดี กันตี
ผู้แต่งภัทราวดี กันตี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
รูปเล่มช, 65 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องเกษตรกร -- สุขภาพและอนามัย []
 เกษตรกร -- แม่ฮ่องสอน []
 ผักปลอดสารพิษ

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา