book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 "สืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" = The 11th National conference of economists ; วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ (ครั้งที่ 11 : 2560 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
รูปเล่มxviii, 572 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 เศรษฐศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา