book cover
Type Visual
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของจังหวัด สงขลา ประเทศไทย : Guideline to SME entrepreneurs' Management Potential the Border between Thailand and Malaysia Creative to Competitive Advantage at Songkhla Province, Thailand / อรพรรณ จันทร์อินทร์
ผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา