book cover
Type Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดทดลองวงวจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ GIPSA เพื่อประยุกต์ใช้กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มโอทอปชุมชน : The Development of Experimental Set of Electronic Circuits using GIPSA Learning Model for OTOP Community Group. / ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
ผู้แต่งไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2556
หัวเรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา