book cover
Type Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดสื่อวีดีทัศน์สารคดีเพื่อส่งเสริมวิถีชุมชนบ้านท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา : The Development of Documentary Media Set on Video to Promote Ban Tha Hin Community Satingpra District Songkhla Province / พรสุดา ระวิโรจน์
ผู้แต่งพรสุดา ระวิโรจน์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017
หัวเรื่องการพัฒนาชุดสื่อวีดีทัศน์


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา