book cover
Type Serial
ชื่อเรื่องวารสารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น = Educational Management for Local Development Journal [วารสาร]
ISSN2587-0025
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561
รูปเล่มเล่ม : ตาราง ; 26 ซม
หัวเรื่องการจัดการศึกษา -- วารสาร []
 การพัฒนาท้องถิ่น -- วารสาร []
 การศึกษา -- วารสาร []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา