book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเรียงความและบทความวิชาการ ฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555?] [2012?]
รูปเล่ม117 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม
หัวเรื่องEssays
 Technical writing -- Awards []
 Technical writing -- Collected works -- Awards []
 การเขียนทางวิชาการ -- รวมเรื่อง -- รางวัล []
 การเขียนทางวิชาการ -- รางวัล []
 การเขียนบทความ
 การเขียนบทความ -- รางวัล []
 ความเรียง
 ทุนภูมิพล -- เรียงความ []
 รางวัลเงินทุนภูมิพล
 เรียงความ
 เรียงความ -- รางวัล []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา