book cover
Type Book
ชื่อเรื่องตำราการพยาบาลเด็ก / โดย คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ [และคนอื่น ๆ 5 คน], บรรณาธิการ
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์
ISBN6162791262
 9786162791260 : 1,000 บาท
 9786162791260
 9786162791260 (ชุด) 1,000
 9786162791260 (ล.1)
 9786162791260 (ล.2)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
ครั้งที่พิมพ์ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 5
 พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
 พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
 พิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับปรับปรุง
 พิมพ์ครั้งที่ 5
รูปเล่ม2 เล่ม (xvi, 1219 หน้า) : ภาพประกอบ ; 29 ซม
หัวเรื่องพัฒนาการของเด็ก
 Pediatric Nursing
 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 เด็ก -- การพยาบาล []
 ทารกแรกเกิด -- การดูแล []
 การพยาบาล
 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 เด็ก -- การดูแล []
 เด็ก -- การเลี้ยงดู []
 บริการอนามัยเด็ก

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา