book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเด็น Phishing scams และ ID Theft / สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม85 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่องComputer crimes
 Identity theft
 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 สิทธิส่วนบุคคล
 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา