book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยโมดูลสมองกลฝังตัวสำหรับทำนายความบกพร่องล่วงหน้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำ / ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ และวฤทธิ์ วิชกูล
ผู้แต่งณัฎฐา จินดาเพ็ชร์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
รูปเล่ม1 เล่ม (หลายเลขหน้า)
ลิงค์Abstract
หัวเรื่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ -- วิจัย []
 ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา