book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครพนม / พัฒนชัย รัชอินทร์
ผู้แต่งพัฒนชัย รัชอินทร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
รูปเล่ม120, [1] แผ่น
หัวเรื่องผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล -- การบริหาร -- ไทย -- นครพนม []
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล -- บทบาทและหน้าที่ -- ไทย -- นครพนม []
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล -- การบริหาร -- ไทย -- นครพนม []
 วิทยานิพนธ์

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา