book cover
Type Map
ชื่อเรื่องผลของสารอีริโทรซินเจลและแอนโทไซยานินเจลร่วมกับนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อการฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยวิธีโฟโตไดนามิกโดยใช้แสงสีฟ้าจากเครื่องฉายแสงทางทันตกรรม : การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ / มนัสวีส์ ธนะภูมิชัย
ผู้แต่งมนัสวีส์ ธนะภูมิชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559
รูปเล่มก-ฒ, 145 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการทำลายเชื้อ
 เชื้อรา
 วิทยานิพนธ์

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา