book cover
Type Serial
ชื่อเรื่องวารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวร = BEC Journal of Naresuan University
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะบริหารธุรกิจเศษรฐศาสตร์และการสื่อสาร
ISSN1905-3746
 1905-3746 (Print)
 2408-2112 (Online)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร,lc2557
ลิงค์วารสารฉบับเต็ม (Full Text)
หัวเรื่องการบริหารธุรกิจ
 การบริหารธุรกิจ --วารสาร []
 การสื่อสาร
 การสื่อสาร --วารสาร []
 วิทยาการจัดการ --วารสาร []
 วิทยาการจัดการ --วิจัย --วารสาร []
 เศรษฐศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์ --วารสาร []
 เศษรฐศาสตร์การบริหาร --วารสาร []
 สารสนเทศศาสตร์ --วารสาร []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

4
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา