book cover
Type Serial
ชื่อเรื่องวารสารราชบัณฑิตยสภา = The Journal of the Royal Society of Thailand
ISSN0125-2968
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558-
รูปเล่มเล่ม
ลิงค์website :
หัวเรื่องการศึกษา -- วารสาร []
 มนุษยศาสตร์ -- วารสาร []
 ศิลปวัฒนธรรม -- วารสาร []
 วรรณกรรมไทย -- วารสาร []
 สังคมศาสตร์ -- วารสาร []
 ครุศาสตร์ -- วารสาร []
 ภาษาไทย -- วารสาร []

1

Loading items...

2
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา