book cover
Type Serial
ชื่อเรื่องวารสารโดมทัศน์
ISSN0125-555X
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523-
รูปเล่มเล่ม
หัวเรื่องบรรณรักษศาสตร์ -- วารสาร []
 สารสนเทศศาสตร์ -- วารสาร []
 เทคโนโลยีสารสนเทศ -- วารสาร []
 บรรณารักษศาสตร์ -- วารสาร []
 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ -- วารสาร []
 ห้องสมุด -- วารสาร []
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- วารสาร []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

3

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา