book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรวมเล่มบทคัดย่อการประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา / กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้แต่งการประชุมวิชาการ"พะเยาวิจัย" (ครั้งที่ 8 : 2562 : พะเยา)
ISBN6164977533
 9786164977532
 9786164977532 180 บาท
 9786164977532 ปกอ่อน
 9786167820781
 9786167820781 500
 9786167820781 บริจาค
 9786167820781 ปกอ่อน
พิมพลักษณ์พะเยา : มหาวิทยาลัย, 2562
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม(ก-ป), 469 หน้า + 2 ซีดีรอม
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยพะเยา -- ผลงานวิจัย []
 เทคโนโลยี -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 บทคัดย่อ
 มนุษยศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วาทศิลป์
 วิจัย
 วิจัย -- บทคัดย่อ []
 วิจัย -- รวมเรื่อง []
 วิจัย -- สาระสังเขป []
 วิทยาศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิธีการวิจัย
 สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 สาระสังเขป
 การจูงใจ (จิตวิทยา)
 การแสดงออก (จิตวิทยา)
 การนำเสนอทางธุรกิจ
 การโน้มน้าวใจ (วาทวิทยา)
 การประชุมวิชาการ
 การพูด
 การพูดในชุมนุมชน
 การศึกษา -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 การสื่อสารในการจัดการ
 วิทยาศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสัเขป []
 มหาวิทยาลัยพะเยา -- การประชุม []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

18

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา