book cover
Type Music sound recording
ชื่อเรื่องยอดแห่งความสุขของมนุษย์ [sound recording] : ชนะความทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรม / พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกข)ุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ม.ป.ป
รูปเล่ม1 ตลับ (60 นาที)
หัวเรื่องความสุข
 ธรรมะ

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา