book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล = Nursing regulations : professional laws and code of ethics for nurses / คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง และอุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
ผู้แต่งคัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
ISBN6163983939
 9786163983930
 9786163983930 250
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่มก-ค, 203 หน้า ; 25 ซม
หัวเรื่องEthics, Nursing
 การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 จรรยาบรรณทางการพยาบาล -- ไทย []
 กฎหมายสาธารณสุข -- ไทย []
 การผดุงครรภ์
 การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 จรรยาบรรณทางการพยาบาล -- ไทย []
 จรรยาบรรณพยาบาล
 จรรยาบรรณพยาบาล -- ไทย []
 จริยศาสตร์
 พยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 พยาบาลผดุงครรภ์--สถานภาพทางกฎหมาย
 พยาบาลวิชาชีพ
 พยาบาล -- จรรยาบรรณ []
 พยาบาลผดุงครรภ์
 พยาบาลผดุงครรภ์ -- สถานภาพทางกฎหมาย []

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา