book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยานิพนธ์ของ ตันติกร คมคาย
ผู้แต่งตันติกร คมคาย
พิมพลักษณ์2561
รูปเล่ม135 แผ่น
ลิงค์http://202.29.22.172/fulltext/2561/127154/
หัวเรื่องคณิตศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- วิจัย []
 สื่อสังคมออนไลน์

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา