book cover
Type Serial
ชื่อเรื่องพลวัตของชุมชน 2 วิถี ภายใต้กระแสวาทกรรมชาตินิยมมลายูปาตานีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย / ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ และ นัทธมน ราชเสน
ผู้แต่งณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
รูปเล่ม182 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
ลิงค์http://www.oas.psu.ac.th/thesis/index.php
หัวเรื่องคตินิยมเชื้อชาติ -- ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย []
 ชาตินิยม -- ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย []
 บริการสังคม -- มุสลิม -- ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย []
 สวัสดิการชุมชน -- วิจัย []
 สวัสดิการสังคม -- มุสลิม -- ไทย (ภาคใต้) -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา