book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ" : การประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งสากล ปี 2556 / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาส้งคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2556
รูปเล่ม42 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
หัวเรื่องการออกกำลังกาย
 ผู้สูงอายุ
 การถ่ายภาพ -- การประกวด []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา