book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม" : ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ; จีระศักดิ์ คำสุริยะ, หัวหน้าโครงการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันอาหาร, 2560
รูปเล่มxxiv, 99 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- การตลาด []
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- ไทย []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา