book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง" fan di " tong zhi yu " shan di " xing zheng : tai wan yuan zhu min zu she hui de di fang hua / song gang ge zuo;zhou jun yu yi
"蕃地"統治與"山地"行政 : 臺灣原住民族社會的地方化 / 松岡格作;周俊宇譯
ผู้แต่งSonggangge Zhu
松岡格 著
ISBN9789863502739
พิมพลักษณ์Tai bei shi : Tai da chu ban zhong xin, 2018[min 107]
臺北市 : 臺大出版中心, 2018[民107]
รูปเล่ม12,475 mian : tu,biao ; 21 gong fen
12,475面 : 圖,表 ; 21公分
หัวเรื่องRi ju shi qi
日據時期
 Min zu wen ti
民族問題
 Tai wan yuan zhu min
臺灣原住民

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา