book cover
Type Book
ชื่อเรื่องงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2534
รูปเล่ม130 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการแต่งคำประพันธ์
 จิตวิทยาเด็ก
 ดนตรีไทย
 เพลงกล่อมเด็ก
 ภาษาไทย
 วรรณกรรมไทย
 สักวา


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา