book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย =The media exposure, awareness, and behavior related to money saving of undergraduate students in bangkok / กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
ผู้แต่งกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
รูปเล่ม68 หน้า : ตาราง
หัวเรื่องการเงินส่วนบุคคล
 การประหยัดและการออม
 การออมทรัพย์
 ความตระหนัก
 พฤติกรรม
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา