book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ : ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย (ครั้งที่ 11 : 2560 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560
รูปเล่ม2 เล่ม : ภาพประกอบ
หัวเรื่องเทคโนโลยี -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 มนุษยศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา