book cover
Type Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = 2 nd National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้แต่งการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ 2 : 2561 : เชียงใหม่)
ISBN9786168146057
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นันทกานต์ กราฟฟิค, 2561
รูปเล่มxxvi, 226 หน้า
หัวเรื่องเทคโนโลยี -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 บริหารธุรกิจ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 มนุษยศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []
 สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป -- การประชุม []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา