book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้นวิชาสังคมศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ [และคนอื่นๆ 3 คน]
รูปเล่มก-ซ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม
หัวเรื่องMotion pictures in education
 Teaching -- Aids and devices []
 การสอนด้วยสื่อ
 ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
 สื่อการสอน

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา