book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดบริการสาธารณะแบบร่วมผลิต : กรณีการดูแลผู้สูงอายุผ่านอาสาสมัคร / ปิยากร หวังมหาพร
ผู้แต่งปิยากร หวังมหาพร ผู้แต่ง
ISBN6165658369
 9786165658362
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2563
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่มฎ, 412 หน้า 20 ซม
หัวเรื่องการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 อาสาสมัครในงานสังคมสงเคราะห์
 ผู้สูงอายุ -- บริการ []
 ผู้สูงอายุ -- การดูแลในเคหสถาน []
 ผู้สูงอายุ -- การดูแล []
 ผู้สูงอายุ -- ไทย []
 อาสาสมัครในงานบริการสังคม
 บริการสาธารณะ
 ผู้สูงอายุ
 ผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ []
 อาสาสมัคร

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

5

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา