book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน : กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด / เลิศพร อุดมพงษ์ และ นิตยา โพธิ์นอก
ผู้แต่งเลิศพร อุดมพงษ์
ISBN9786164760677
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2562
รูปเล่ม212 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย -- วิจัย []
 การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- วิจัย []
 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- วิจัย []
 บริหารสาธารณะ -- วิจัย []
 ผู้ประกอบการเพื่อสังคม -- วิจัย []
 วิสาหกิจชุมชน -- ไทย -- วิจัย []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา